Select Page

Zašto DTC?

Svi smo zahvaćeni digitalnom transformacijom i izazovima digitalnog doba. Pred nama su velike organizacijske promjene i promjene organizacijske kulture za uspješnost i ubrzanje digitalne transformacije. Osjećaj hitnosti mijenja organizacijsku svijesnost pod vizijom razvoja proaktivnih menadžera, i u gospodarstvu i u javnom sektoru.

Moderna, efikasna i digitalizirana javna uprava (e-Government), potpomognuta najnovijim digitalnim tehnologijama i rješenjima, nužan je preduvjet razvoju digitalnih poduzeća i „pametnih industrija“ (Smart Industry), ali i omogućava razvoj društva znanja sa naglaskom na trajno cjeloživotno obrazovanje.

BrainStorm DTC 2020

Smart Industry: Kako iskoristiti novu paradigmu za razvoj hrvatskog gospodarstva?“

INFODOM Grupa u suradnji s partnerima – Ekonomski fakultet Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Inovacijski centar Nikola Tesla (FER), Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA, u okviru Konferencije o digitalnoj transformaciji 25. veljače 2020. organizira BrainStorm DTC 2020 događanje  cilj kojega je među sudionicima otvoriti raspravu o jednom od ključnih područja digitalne transformacije, tzv. pametnim industrijama.

Smart Industry, kao model razvoja i suradnje u određenoj gospodarskoj grani, ima svrhu ubrzati i olakšati digitalnu transformaciju poduzeća te ojačati konkurentnost određene gospodarske grane.

Primjena tog modela vidljiva je u nekoliko indikativnih dokumenata:

I. Europska komisija kroz Digitising European Industry – DEI (2016.) identificira određene industrije kao Smart Industry i razrađuje načine njihova razvoja;

II. Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020. (S3) utvrđena su tematska područja koja se nalaze u kategoriji „smart“ u DEI programu (Smart Energy, Smart Traffic, Smart Food i Smart Healthcare);

III. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH i Joint Research Centre Europske komisije (The European Commission’s science and knowledge service), 30. siječnja 2020. organizirali su radionicu „Smart Specialisation Challenges” kada su prezentirane europske prakse i daljnje smjernice u području primjene S3 strategija.

Smart Industry ne podrazumijeva isključivo industrijsku tranziciju već i socijalnu transformaciju, što se može postići isključivo kroz otvorenost i suradnju vlade, gospodarstva i akademske zajednice.

Rasprave

Za sudionike rasprava izabrali smo stručne osobe sa snažnim osjećajem za aktualni trenutak i iskustvom u konkretnim projektima. Njihova iskustva biti će vrlo zanimljiva a predvidjeli smo i dovoljno vremena za interakciju, postavljanje pitanja i komentiranje.

Putem BrainStorma želimo potaknuti raspravu oko potencijala i preduvjeta primjene Smart Industry modela u Republici Hrvatskoj te tako potaknuti ubrzanu digitalnu transformaciju poduzeća i povećanje konkurentnosti strateških gospodarskih grana.

Prezentacije

U svrhu pripreme BrainStorma izrađene su dvije studije/analize koje ćemo uvodno predstaviti:

 

  • Smart Industry: Studija osnovnih koncepata i rječnik Smart Industry 
  • Komparativna analiza pametnih industrija Nizozemska vs. Švedska.

Okvirna agenda

  1. Smart Industry model i izbor referentnih zemalja – relevantnih primjera za Republiku Hrvatsku
  2. Kako ubrzati digitalnu transformaciju poduzeća kroz suradnju u Smart Industry?
  3. Digitalni ekosustavi: izvori inovacija i područja suradnje (potpomognuti javnim bazama znanja)
  4. Podaci kao „digitalni energenti“ i kultura kreativnosti te talenti i digitalne vještine kao ključni preduvjeti primjene digitalnih platformi
  5. Strateški dokumenti RH za pozicioniranje Smart Industry (nacionalni planovi).

Organizatori

Kontaktirajte nas!