Image
 DTC 2018
Konferencija o digitalnoj transformaciji DTC 2018
Hotel Westin, 6. do 8. studeni 2018.


Za preuzimanje prezentacija molimo vas da upišete svoju adresu elektroničke pošte. Prezentacije su u PDF formatu a autorstva su navedena na početku svake prezentacije.

Copyrights © ILBA
Create a free landing page —