Select Page

Zašto DTC?

Svi smo zahvaćeni digitalnom transformacijom i izazovima digitalnog doba. Pred nama su velike organizacijske promjene i promjene organizacijske kulture za uspješnost i ubrzanje digitalne transformacije. Osjećaj hitnosti mijenja organizacijsku svijesnost pod vizijom razvoja proaktivnih menadžera, i u gospodarstvu i u javnom sektoru.

Moderna, efikasna i digitalizirana javna uprava (e-Government), potpomognuta najnovijim digitalnim tehnologijama i rješenjima, nužan je preduvjet razvoju digitalnih poduzeća i „pametnih industrija“ (Smart Industry), ali i omogućava razvoj društva znanja sa naglaskom na trajno cjeloživotno obrazovanje.

BrainStorm DTC 2020

Smart Industry: Kako iskoristiti novu paradigmu za razvoj hrvatskog gospodarstva?“

INFODOM Grupa u suradnji s partnerima – Ekonomski fakultet Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Inovacijski centar Nikola Tesla (FER), Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA, u okviru Konferencije o digitalnoj transformaciji 25. veljače 2020. organizirala je BrainStorm DTC 2020 događanje cilj kojega je bio među sudionicima otvoriti raspravu o jednom od ključnih područja digitalne transformacije, tzv. pametnim industrijama.

Smart Industry, kao model razvoja i suradnje u određenoj gospodarskoj grani, ima svrhu ubrzati i olakšati digitalnu transformaciju poduzeća te ojačati konkurentnost određene gospodarske grane.

Primjena tog modela vidljiva je u nekoliko indikativnih dokumenata:

I. Europska komisija kroz Digitising European Industry – DEI (2016.) identificira određene industrije kao Smart Industry i razrađuje načine njihova razvoja;

II. Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020. (S3) utvrđena su tematska područja koja se nalaze u kategoriji „smart“ u DEI programu (Smart Energy, Smart Traffic, Smart Food i Smart Healthcare);

III. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH i Joint Research Centre Europske komisije (The European Commission’s science and knowledge service), 30. siječnja 2020. organizirali su radionicu „Smart Specialisation Challenges” kada su prezentirane europske prakse i daljnje smjernice u području primjene S3 strategija.

Smart Industry ne podrazumijeva isključivo industrijsku tranziciju već i socijalnu transformaciju, što se može postići isključivo kroz otvorenost i suradnju vlade, gospodarstva i akademske zajednice.

Rasprave

Za sudionike rasprava izabrali smo stručne osobe sa snažnim osjećajem za aktualni trenutak i iskustvom u konkretnim projektima. Njihova iskustva biti će vrlo zanimljiva a predvidjeli smo i dovoljno vremena za interakciju, postavljanje pitanja i komentiranje.

Putem BrainStorma željeli smo potaknuti raspravu oko potencijala i preduvjeta primjene Smart Industry modela u Republici Hrvatskoj te tako potaknuti ubrzanu digitalnu transformaciju poduzeća i povećanje konkurentnosti strateških gospodarskih grana.

Prezentacije

U svrhu pripreme BrainStorma izrađene su dvije studije/analize:

 

Program BrainStorma DTC 2020

09:30 – 09:45

Pozdravne riječi organizatora DTC Konferencije

prof. dr. Nedjeljko Perić, ravnatelj ICENT-FER
prof. dr. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike
prof. dr. Vesna Bosilj Vukšić, Ekonomski fakultet Zagreb
prof. dr. Slavko Vidović, direktor DTC Konferencije

09:45 – 10:15

Smart Industry MODEL I IZBOR REFERENTNIH ZEMALJA – RELEVANTNIH PRIMJERA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

Smart Industry model – studija osnovnih koncepata i rječnik pojmova
Komparativna analiza Smart Industry: Nizozemska vs. Švedska
Vlada, gospodarstvo i akademska zajednica: uloge u razvoju Smart Industry

prof. dr. Slavko Vidović, Ranko Smokvina

10:15 – 11:00 BrainStorm I: Koja su postignuća za Smart Industry na razini EU i Hrvatske? 
11:00 – 11:15 Pauza za kavu
11:15 – 12:00 BrainStorm II: Otvorena pitanja daljnjeg razvoja Smart Industry modela
12:00 – 12:30 Završna diskusija i preporuke

 

Organizatori

Kontaktirajte nas!